Wijkcentrum De Zaaier

Wijkcentrum De Zaaier is onderdeel van de Braziliaanse zendingsorganisatie ABBA (website), die zich al ruim 25 jaar bezighoudt met de hulpverlening aan kinderen in nood in de stad São Paulo, Brazilië. Een groep van zo´n 40 zendelingen afkomstig uit verschillende landen werkt binnen ABBA in verschillende projecten die zich ofwel richten op hulpverlening aan straatkinderen en full-time opvang, ofwel preventief werkzaam zijn onder kinderen en tieners die zich bevinden in risico situaties en opgroeien in één van de vele krottenwijken in de stad.

Wijkcentrum De Zaaier is een project dat zich specifiek richt op het ondersteunen van en uitreiken naar kinderen en tieners en hun gezinnen die wonen in één van de vele krottenwijken in de zuid zone van de stad São Paulo, de wijk Abacateiro. We bieden 4 dagen in de week voor- en naschoolse opvang voor een groep van zo’n 80 kinderen en tieners (5 tot 17 jaar). Door middel van sport en spel, creatieve activiteiten, bijbelclub en jaarlijkse kinder- en tienerkampen  probeert een klein team van zo´n 6 zendelingen betekenisvolle relaties op te bouwen met deze kinderen, met als doel om van invloed te zijn op hun levens, hen een stukje aandacht en liefde te geven en hen bovenal te vertellen van Gods liefde voor hen, het nieuwe leven en de hoop die we in Hem mogen vinden. De kinderen die meedraaien in het programma van wijkcentrum De Zaaier komen stuk voor stuk uit hele gebroken gezinssituaties en groeien op temidden van enorm veel ellende, armoede, geweld, verwaarlozing, drugshandel en criminaliteit. Als team hopen en bidden wij dat wijkcentrum De Zaaier een licht mag zijn temidden van deze duistere realiteit, een plek waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, waar ze op een positieve, stimulerende manier bezig kunnen zijn en waar ze Gods aanwezigheid zullen ervaren en leren kennen.

Support Wijkcentrum De Zaaier

Wijkcentrum De Zaaier draait nu al ruim 10 jaar en is in al deze jaren totaal afhankelijk geweest van giften. Het is keer op keer weer bijzonder om te zien hoe God voorziet in wat er nodig is en hoe Hij werkt in de levens van kinderen en hun families. Om het werk draaiende te houden, hebben we mensen en gemeentes nodig die biddend en gevend achter ons staan. Als je graag betrokken wilt zijn bij zending en je steentje bij wilt dragen, dan willen we je graag uitnodigen om er eens over na te denken Wijkcentrum De Zaaier maandelijks te sponseren (voor vragen & info: tfc.caioendot@gmail.com).

Giften kunnen overgemaakt worden op NL35 INGB 0007 8692 91 t.n.v. St. Lok. v Chr. Bijeenk. WDHU, Bilthoven o.v.v. “Wijkcentrum De Zaaier” (Belasting aftrekbaar).

31