Home

Liefde & leven delen met kinderen in nood in São Paulo, Brazilië

Het is ons verlangen dat onze vernieuwde levens door Gods genade impact mogen hebben op de mensen om ons heen, om zo getuigen te mogen zijn van ware verandering in de samenleving, in de krottenwijken, in gezinnen en in de levens van kinderen & tieners. Verandering begint met God en het stroomt door jou en mij naar onze gebroken en uitzichtloze generatie!

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.”

Romeinen 12:1-2