Wie zijn wij?

Wij zijn Caio (Braziliaan) en Dorothee (Nederlandse) Peres. Samen met ons zevenjarige zoontje, Mikael, en ons vierjarige dochtertje, Ruth, vormen wij een jong gezin met een grote passie voor God en Zijn koninkrijk. We willen leven voor God en Zijn koninkrijk en willen een kanaal zijn waar doorheen God kan werken in deze wereld, in de levens van de mensen om ons heen. We willen God volgen en Hem gehoorzaam zijn in datgene wat Hij ons laat zien dat Zijn wil is voor ons leven.

Concreet betekent dit, dat we al sinds 2006 full-time in Brazilië in de zending werkzaam zijn op het gebied van sociale hulpverlening aan (straat)kinderen die in risicosituaties leven en onze hulp en Gods liefde zo hard nodig hebben.

Van 2006 tot en met eind 2008 zijn we betrokken geweest bij het werk van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte, een grote stad in het binnenland van Brazilië. Daar hebben we specifiek gewerkt met zwangere straatmeisjes en tienermoeders en hebben we trainingen gevolgd over het werken met kinderen in nood.

Sinds begin 2009 wonen en werken we in de miljoenenstad São Paulo waar we betrokken zijn bij ABBA (Associação Brasileira Benificente Aslan), een lokale zendingsorganisatie die al ruim 25 jaar werkzaam is onder kinderen in nood in São Paulo. Omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen thuishoren in een gezin, werken we samen met het doel om (straat)kinderen terug te plaatsen in gezinnen (biologische familie of een christelijk pleeg- of adoptiegezin). Daarnaast zijn we ook actief in plaatselijke krottenwijken, waar we proberen de wortel van het probleem aan te pakken: gezinnen ondersteunen en kinderen/tieners een zinvolle dagbesteding bieden, om zo te voorkomen dat er nog meer gezinnen kapot gaan en kinderen hun toevlucht zoeken op straat. In dit alles hebben we als doel om het evangelie te brengen aan deze kinderen en hun families die vaak in totaal hoop-loze situaties leven. We willen hen Gods liefde laten zien en ze vertellen over Jezus, het kruis en de hoop die we in Hem mogen vinden. Concreet betekent dit dat we een paar keer in de week te vinden zijn in wijkcentrum De Zaaier, waar we samen met een fijn team een groep van zo’n 80 kinderen en tieners uit nabijgelegen krottenwijken voor- en naschoolse opvang bieden en we een stukje van ons leven en Gods liefde met hen delen.

Caio heeft sinds begin 2019 de functie van Hoofd Communicatie & PR binnen ABBA op zich genomen, een nieuwe verantwoordelijkheid waar hij op dit moment veel tijd in steekt. Met een verhoogde inzet op het gebied van communicatie hopen we op een beter resultaat wat betreft financiële middelen en medewerkers voor de verschillende projecten binnen de organisatie, zodat we de kwaliteit van ons werk verder kunnen verbeteren.

Naast het werk op het gebied van sociale hulpverlening, is Caio ook regelmatig bezig met zijn andere passie: theologische studie & onderwijs voor mede-christenen. Hij heeft zijn research master Biblical Studies, die hij volgde aan de VU in Amsterdam, in 2018 succesvol afgerond. Hij wordt zo nu en dan uitgenodigd om te spreken en bekijkt op dit moment de opties om part-time les te kunnen geven aan een theologische opleiding hier in Brazilië. Daarnaast besteedt hij tijd aan het lezen & bestuderen van theologisch materiaal; en het schrijven & publiceren van academische artikelen op het gebied van theologie en Biblical Studies.