Support

Als zendelingen zijn wij aangewezen op verschillende vormen van support van mensen om ons heen. We willen jullie hier graag wat meer over vertellen, zodat het duidelijk wordt hoe dit in zijn werk gaat en je zult ontdekken hoe jij ons zou kunnen ondersteunen.

Gebed

Allereerst is ondersteuning door middel van gebed ontzettend belangrijk! Zonder de bescherming en kracht van gebed in ons leven zijn we niet in staat om ons werk op een effectieve manier te doen. We leven in afhankelijkheid van God, Hij is het die voorziet in alles wat we nodig hebben en ons toerust voor ons werk. Daarnaast is ons werk met de kinderen totaal afhankelijk van Gods interventie en Zijn Heilige Geest. Echte verandering in een mensenleven is Gods werk. Hij wil ons gebruiken, maar het is Zijn kracht en liefde die overtuigt, en gebed is daarbij absoluut onmisbaar! 

Verwerken…
Gelukt! Je staat op de lijst.

Financiële ondersteuning

Omdat we binnen ABBA werkzaam zijn als vrijwilligers en dus geen salaris ontvangen, zijn we in ons dagelijks leven totaal afhankelijk van giften. We leven al sinds 2006 op deze wijze en we kunnen getuigen dat God een hele trouwe en zorgzame Vader voor ons geweest is in al deze jaren. God, die ons geroepen heeft voor deze taak en ons er dagelijks voor toerust, zorgt ook in financieel en materieel opzicht geweldig voor ons. Hij voorziet voortdurend in datgene wat we nodig hebben en gebruikt daarvoor mensen zoals jij.

Zo kunnen we als christenen duidelijk zien en uitleven dat we samen één lichaam zijn: ieder heeft een bepaalde taak en functie in dit lichaam en samen zorgen we ervoor dat het lichaam goed functioneert, dat er gebouwd wordt aan Gods Koninkrijk op deze aarde en God de eer en glorie krijgt die Hij waard is. Ieders bijdrage is fundamenteel en ieder mag bijdragen op zijn eigen manier en met zijn eigen gaven en talenten, met datgene wat hij in handen heeft en kan weggeven aan anderen. Of dat nu inhoudt dat je zelf actief bent op het zendingsveld, of dat je bidt of een gift geeft, het is allemaal even belangrijk en van eeuwigheidswaarde.

Ons financiële support bestaat voor het grootste deel uit maandelijkse sponsors. Mocht jij ons graag maandelijks willen ondersteunen, meldt dit dan even aan onze Thuisfront commissie, zodat er duidelijk overzicht gehouden kan worden. (Stuur een mailtje naar: tfc.caioendot@gmail.com).

Bankgegevens

Giften kunnen overgemaakt worden op NL35 INGB 0007 8692 91 t.n.v. St. Lok. v Chr. Bijeenk. WDHU, Bilthoven o.v.v. “Caio en Dorothee” (Belasting aftrekbaar).

Thuisfrontcommissie

Paul Hardeveld – Penningmeester

Gineke Boven – Voorzitter & Fondswerving

Mark Vos – Contactpersoon Eykpuntgemeente & Communicatie

Sieneke Ribberink – Support & Feedback

Uitzendende gemeente

’t Eykpunt  – Vergadering van Gelovigen in Utrecht – Website